Logo

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu

Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego i rowerowego, ograniczenie ruchu drogowego w centrum miasta, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Efektem projektu będzie rozwój ekologicznych form transportu i zmniejszenie emisji spalin z silników samochodowych.


Szanowni Państwo, Jesteśmy obecnie w trakcie realizacji tego projektu dla naszych mieszkańców, uruchomiliśmy system roweru miejskiego, powstało centrum przesiadkowe i wiaty rowerowe przy szkołach. Budujemy ścieżki rowerowe, aby ułatwić poruszanie się rowerem w centrum miasta. 46 przystanków komunikacji miejskiej zostało wymienionych na nowe, wygodne i nowoczesne.


W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu miasto Kołobrzeg zachęca do korzystania z transportu zbiorowego, czyli nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich. A szczególnie podczas Dnia Bez Samochodu, który przypada w sobotę 22 września 2018 r.

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Wszystkie prawa zastrzeżone.