Menu
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Kodeks Etyczny Pracowników

  • Odsłony: 28895

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 17

§ 1

Każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek wypełniania postanowień Kodeksu Etyki oraz reagowania w właściwy sposób na fakt jego naruszenia przez inne osoby.

§ 2

Każda forma naruszenia Kodeksu Etyki traktowana jest jako działalność na szkodę Spółki.

§ 3

Pracownik naruszający zasady określone w Kodeksie Etyki ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.